Forside
Kognetiv Terapi
NADA - Øreakupunktur
Baggrund
Praktisk Info
Kontakt

KOGNETIV TERAPI

Kognition betyder erkendelse/tænkning. Udgangspunktet i kognitiv terapi er at blive opmærksom på, hvordan dine tanker - ofte på et ubevidst plan - påvirker dine følelser, krop og adfærd.

I en konkret situation vil dine følelser afhænge af de tanker du gør dig. Det er altså ikke selve situationen, men dine tanker i situationen – den betydning du tillægger dem – der er afgørende for din følelsesmæssige reaktion. Dine tanker skaber således din virkelighed og det betyder at dit liv er en afspejling af dine – ofte ubevidste - tanker.

Tankemønstre, dvs. din måde at betragte dig selv og verden omkring dig på, bliver grundlagt og dannet gennem hele din opvækst. Det betyder at tankemønstre er en tillært måde at tænke på – og ikke noget du er født med. Den gode nyhed er at når den er tillært kan den også aflærers igen. Det kræver først en afdækning af dit tankemønster vha en skærpet opmærksomhed på dine tanker – især de negative automatiske tanker, som ofte kan være meget selvkritiske og selvbebrejdende – og som udløser ubehagelige følelsesmæssige reaktioner.

Det er noget af et detektiv arbejde at afdække et tankemønster og samtidig meget indsigtsgivende. Afdækningen giver mulighed for at analysere og stille kritiske spørgsmål til det gamle tankemønster og blive bevidst om uhensigtsmæssige tanker, som begrænser og hæmmer din livsudfoldelse. Efterfølgende er det nødvendigt at omstrukture det gamle tankemønster til mere realistiske og konstruktive tanker, som  kan fremme og forbedre din livskvalitet.